Portfolio

Als (interim) professional heb onder andere ik bij de onderstaande organisaties ervaring opgedaan:

Financial / Business Controller  a.i.                                               Stichting Prisma (GHZ)

Als Financial Controller heb ik de coördinatie van de verantwoordingen van de WMO en JW verzorgd. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor de verantwoording van de extra kosten Corona 2020 en 2021. 

Als Business Controller ben ik het aanspreekpunt geweest voor de zorgmanager en de teamleiders van 40 locaties. In deze periode is het nieuwe digitale dashboard onderdeel geworden van de rapportagestructuur. 

Business Controller Herstelcentrum a.i.                                   ZZG Zorggroep (GRZ/WLZ)

Als Business Controller en MT-lid van het Herstelcentrum (HC) aanspreekpunt voor de directie van het HC en verantwoordelijk voor de financiële rapportages en de financiële analyses. Daarnaast heb ik de begrotingen voor 2019 en 2020 opgesteld evenals diverse Business Cases o.a. voor de implementatie van het Roomservice concept. Tevens heb ik de overgang naar de praktijken vanuit financieel oogpunt begeleid, waarbij de definitie en ontwikkelingvan het dashboard een belangrijk onderdeel is geweest.

Business Controller a.i.                                                                        Zilt Bikes                                                                                 In verband met de doorontwikkeling van de organisatie heb ik de implementatie van AFAS inhoudelijk vormgegeven met de externe partner. Samen met Relyon Service Management vormt AFAS de spil in de organisatie. Daarnaast heeft de implementatie geleid tot een verbetering van de administratieve processen.

Business Controller WLZ a.i.                                                             ZZG Zorggroep (WLZ)
Vanwege ziekte heb ik tijdelijk de Business Controller van de WLZ-stroom vervangen. Als aanspreekpunt voor de directie heb ik onder andere de periodieke rapportages en financiële analyse verzorgd. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor de interne en externe verantwoording van de kwaliteitsgelden.

Business Controller                                                                                   Stichting Sutfene (Sensire)
Als Business Controller ben ik naast de analyse en bespreking van de (financiële) resultaten nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de begrotingsmethodiek, de opstelling van het meerjarenplan en ben ik o.a. in de lead geweest met de ontwikkeling van het management dashboard en het teamdashboard.

Financial Controller                                                                                    Onetomarket B.V.

Als MT-lid ben ik verantwoordelijk geweest voor het financiële beleid binnen de Nederlandse en de Spaanse vestiging en heb ik leiding aan de financiële afdeling (incl. PA en SA) gegeven. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de jaarrekeningen van beide vestigingen. Tevens ben ik medeverantwoordelijk voor het IT- en HR-beleid en de uitvoering hiervan geweest. Tijdens zijn afwezigheid heb ik tijdelijk de algemeen directeur vervangen.

De financiële functie heb ik verankerd binnen de bestaande organisatie, waardoor het financiële aspect een onlosmakelijk onderdeel van de besluitvorming is geworden.